Hem
Sök
Kalender
Förtroendevalda
Om Huggaren
Gemensamhetsplatser
Återvinning
Årsredovisningar, stadgar och stämmoprotokoll
Huggarbladet
Logga in
Felanmälan Riksbyggen
Uppsägning av förhyrda p-platser och förråd
Vicevärdstjänster
Fritidskomittén informerar
Riksbyggens Blankettsida
Regler för Brf Huggarens gästparkeringar

Återvinning

Föreningen har återvinningsstationer i samtliga soprum.

Generell sortering

1. Förpackningar, tidningar
Förpackningar av matavfall, papper, metall, plast, färgat och ofärgat glas samt tidningar lämnas till en återvinningsstation. Dessa finns i samtliga soprum. Matavfallet samlas i de bruna papperspåsar som finns i soprummen. Förpackningarna ska vara väl rengjorda och hoptryckta. De som är sammansatta av flera material separeras eller sorteras efter det huvudsakliga materialslaget.


2. Farligt avfall
 Farligt avfall från hushåll lämnas till en miljöstation och det bör märkas upp tydligt vad förpackningarna innehåller. Olika kemikalier ska inte blandas. Miljöstationerna, som ligger vid en bensinstation eller affär, är låsta av säkerhetsskäl och nyckeln finns i kassan. Miljöstation finns bl.a. vid OKQ8, Haga.


3. Grov- och trädgårdsavfall samt elavfall
Grov- och trädgårdsavfall från hushåll lämnas till en återvinningscentral. Återvinningscentraler innehåller även en miljöstation och en återvinningsstation.


4. Batterier
Småbatterier lämnas i återvinningsstationen i soprummen. Bilbatterier och andra större batterier lämnas in till miljö- stationer, återvinningscentraler eller hos en återförsäljare. Apparater med inbyggda batterier lämnas till återvinningsstationen i soprummen. Alla batterier ska samlas in!


5. Hushållsavfall
Hushållsavfallet ska förpackas och läggas i ett sopkärl eller en container. Det går till förbränning i Ålidhems- eller Dåva värmeverk och bidrar till produktion av fjärr-värme.

Uppdaterat 2019-08-09
Utskriftsvänlig sida
Brf Huggaren, Stenmarksvägen 7,9,11,13 i UMEÅ, www.huggaren.nu
Provided by Webforum